Køberrådgivning

Når du køber fast ejendom, vil du typisk have fået udleveret en tilstandsrapport og et energimærke på ejendommen.

E​nergimærket indeholder en standardiseret beregning af ejendommens energiforbrug og besparelsesforslag oplistet efter rentabilitet.

Tilstandsrapporten er derimod kun tænkt som en gennemgang af ejendommen, som den ser ud nu og her - et øjebliksbillede - og der er ikke forslag til, hvordan du udbedrer eventuelle mangler, prisoplysninger eller en vurdering af, i hvilket omfang ejendommen skal vedligeholdes i fremtiden.

Ved en købergennemgang gennemgås bygningens konstruktioner og bygningsdele. Bygningsgennemgangen er ikke begrænset af huseftersynsordningen bestemmelser, men kan omfatte om- og tilbygningsmuligheder, drift og vedligehold og andre relevante forhold. Du vil have mulighed for at gøre egne notater under gennemgangen.


En køberrådgivning er en mundtlig gennemgang af ejendommen af halvanden timers varighed. Gennemgangen foretages kun med hussælgerens accept, og der udarbejdes ikke skriftligt materiale uden hussælgerens accept.

En købergennemgang kan både bruges  som led i forhandlingerne med sælger og som basis for dine dispositioner som køber og ny ejer.

Prisen er som udgangspunkt 3.350,00 kr. inklusive moms og kørsel for halvanden times rådgivning.

 

​For lejligheder under 90 m2 er prisen 2.500,00 kr. inkl. moms og kørsel. 

Notater, prisoverslag ol. aftales og afregnes særskilt. Man skal i den forbindelse tænke på, at huset nok er til salg, men stadig har en ejer, som måske ikke er så glad for, at der cirkulerer skriftligt materiale, der kan forringe ejendommens værdi.


Brug kontaktformularen, ring eller mail og få en aftale!

Info​

Arkitektfirmaet Ole Kjølhede ApS

CVR: 31061369

Kontakt

Telefon: 21 49 76 67 | 40 49 14 36

E-mail: arkitekt@olekjoelhede.dk 

Adresse

Ledagersti 15

2720 Vanløse